Авторская кукла. Ацикулярис
avtorskaya-kukla-acikulyaris48.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris49.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris50.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris51.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris52.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris53.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris54.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris55.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris56.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris57.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris58.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris59.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris60.jpg
avtorskaya-kukla-acikulyaris61.jpg
Рейтинг@Mail.ru